Leia endale parim autolaen

2021-06-02, 11:04

Autolaenud on viimasel ajal saanud Eestis üheks populaarsemaks laenuliigiks. Seda kahel peamisel põhjusel. Esiteks võimaldab auto laenule tagatiseks andmine laenuintressi võrreldes tagatiseta laenudega olulisel määral alla tuua ja teiseks jääb autolaenu võtmisel auto peaaegu alati omaniku käsutusse, seega laenusaaja elukorralduses otseselt midagi olulist ei muutu.

Kui laenu korralikult tasuda on autolaenu puhul auto tagatisena kasutamine igati mõistlik otsus ja pigem on sellise lahenduse kasutamine väga otstarbekas. Siiski kaasnevad ka autolaenudega mõningad riskid ja asjaolud, mida tuleks alati silmas pidada ning siinkohal toome ära kõik olulise, mida autolaenude puhul peaksid arvestama. Esmalt aga heidame pilgu peale parimatele autolaenude pakkujatele Eestis.

Parimad autolaenud 2021. aasta juunis

{li class="lenderlist-tablerow"} {div class="listitem-wrapper"} {div class="listitem-toprow"} {span class="listitem-header"}{/span} {figure class="listitem-logo"} {a href="#"} {img src="" alt=""} {/a} {/figure} {div class="listitem-rating listitem-rating-mobile"} {span class="listitem-rating-stars"}{/ul} {p class="listitem-rating-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-amount"} {span class="listitem-valuetitle"}Laenusumma{/span} {p class="listitem-amount-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-rent"} {span class="listitem-valuetitle"}Intress{/span} {p class="listitem-rent-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-loanperiod"} {span class="listitem-valuetitle"}Laenuperiood{/span} {p class="listitem-loanperiod-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-paymenttime"} {span class="listitem-valuetitle"}Väljamakse{/span} {p class="listitem-paymenttime-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-nonpayment-mobile"} {span class="listitem-valuetitle"}Maksehäiretega{/span} {p class="listitem-nonpayment-mobile-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-icons"}{/div} {div class="listitem-apply listitem-apply-desktop"} {a href="#" class="listitem-button" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"}{/a} {/div} {/div} {div class="listitem-btmrow"} {div class="listitem-rating"} {ul class="listitem-rating-stars"} {/ul} {p class="listitem-rating-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-footnote"} {/div} {div class="listitem-apply listitem-apply-mobile"} {a href="#" class="listitem-button" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"}{/a} {/div} {div class="listitem-readmore listitem-readmore-mobile"} {a href="#" class="listitem-readmore-link"}Mindre information{/a} {/div} {/div} {/div} {div class="listitem-details"} {div class="listitem-details-wrapper"} {div class="listitem-details-actions"}{/div} {div class="listitem-description listitem-description-padding"} {/div} {div class="listitem-readmore listitem-readmore-center listitem-readmore-padding"} {a href="#" class="listitem-readmore-link"}Mindre information{/a} {/div} {/div} {/div} {div class="listitem-corner"}{/div} {/li}{svg class="listitem-banner" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" width="105.094" height="83.094" viewBox="0 0 105.094 83.094"} {defs} {linearGradient id="a" gradientTransform="rotate(45)"} {stop offset="0%" stop-color="rgba(0,0,0,0)"}{/stop} {stop offset="50%" stop-color="rgba(0,0,0,0)"}{/stop}{stop offset="100%" stop-color="rgba(0,0,0,.3)"}{/stop} {/linearGradient} {/defs} {path class="listitem-banner-bend" d="M0 77.094h4v6z" fill-rule="evenodd" fill="[fill]"}{/path} {path class="listitem-banner-flag" d="M105.081 18.186L0 79.094v-24l94.58-55.1.3 12.529z" fill-rule="evenodd" fill="[fill]"}{/path} {path class="listitem-banner-flag-shadow" fill="url(#a)" d="M281.081 850.092L176 911v-24l94.58-55.1.3 12.529z" transform="translate(-176 -831.906)"}{/path} {text class="listitem-banner-text" transform="rotate(-30 106.229 -70.683)" font-size="12" fill="[textcolor]" text-anchor="middle"}{/text} {/svg}

Kuidas valida parimat autolaenu?

Autolaenu võtmiseks endale laenuandja valimisel tuleks arvestada paljude asjadega, näiteks:

 • Maksimaalne laenusumma. Kindlasti tuleks laenuandja valimisel arvestada sellega palju on maksimaalne võimalik laenusumma ja kas see rahuldab auto ostmisega seotud autolaenu vajadusi. Laenusumma ei pea seejuures olema kogu auto ostuhinna ulatuses, sest loomulikult on alati võimalus auto ostmise puhul kasutada ka osalist omafinantseeringut. Teisalt võib auto ostmisega olla seotud ka muid kaasnevaid kulusid, mida oleks otstarbekas laenuga finantseerida.
 • Intressimäär. Kindlasti on intressimäär väga oluline faktor, mida laenuandja valikul silmas pidada, sest lõppkokkuvõttes määrab intressimäär just kõige rohkem seda, kui kalliks autolaenu võtmine kliendi jaoks lõppkokkuvõttes kujuneb.
 • Teenustasud. Mõnikord on autolaenuga seotud ka päris mitu nii öelda varjatud kulu, mis võivad kokkuvõttes laenu võtmise hinda nii palju mõjutada, et mõne teise laenuandja juures, kes esmapilgul pakub laenu kõrgema intressimääraga, on laen tegelikult kokkuvõttes hoopis palju soodsam.
 • Autolaenu tingimused. Loomulikult on autolaenu puhul oluline silmas pidada ka kõiki muid tingimusi, mis lepingu sõlmimisega kaasnevad. Nii näiteks peaks kindlasti jälgima laenu tasumise tähtaega (ja kas selle aja jooksul laenu tasumine on reaalselt jõukohane), või näiteks lugeda lepingust ka  ennetähtaegse autolaenu tasumise tingimusi ja sellega kaasnevaid võimalike teenustasusid.
 • Kas tagatis on vajalik? Autolaenusid on tavaliselt kahte tüüpi. Ühel juhul antakse laenu tagatiseks ostetav auto, teisel juhul võetud autolaenule täiendavat tagatist ei ole. Kui tahad osta kasutatud auto, siis on tagatiseta autolaen hea valik. Nii saad osta ükskõik mis aastal toodetud auto. Kui aga valid tagatisega autolaenu peab auto vastama seatud tingimustele, mis võib tähendada, et auto turuväärtus ja seisukord peavad täitma laenuandja poolt ettenähtud normi.

Kõiki neid eeltoodud asjaolusid silmas pidades ja hoolikalt oma otsust läbi mõeldes teed suure tõenäosusega õige valiku.

Nõuded autolaenu saamiseks

Nõuded, mis tavaliselt kehtivad tagatisega autolaenu saamisele:

 • Autolaenu tagatiseks sobivad tavaliselt kõik sõidukorras sõidukid, mis pole rohkem kui 15 aastat vanad;
 • Autolaenu, nagu teiste laenude taotlemiseks peab laenusaaja olema vähemalt 18-aastane;
 • Autolaenu taotleja peab olema tagatiseks antud auto omanik;
 • Autolaenu intress on tavaliselt vahemikus 3-7% kuus;
 • Sõiduk tuleb ümber registreerida laenuandja nimele, tasudes seejuures ka riigilõiv.

Kui autot autolaenu tagatiseks ei anta on tavaliselt tegemist lihtsalt väikelaenuga, mida kasutatakse auto ostmiseks. Väikelaenu tingimused on tagatisega autolaenuga võrreldes intressimäära osas laenusaaja jaoks kindlasti ebasoodsamad, kuid samas jääb auto laenusaaja kasutusse ja omandisse.

Nõutavad dokumendid

Dokumendid

Sõltumata sellest, kus Sa auto ostad, on väga tähtis vormistada auto ostu-müügileping. Just selle dokumendi alusel tehakse auto omanikuvahetus. Kui auto ostu-müügilepingut ei ole, riskid sellega, et automüüja kaob koos autoga silmapiirilt ja oled lõpuks ilma nii rahast kui ka autost. 

Peale auto ostmist on kaks võimalust sõiduki enda nimele registreerimiseks. Võid teha seda kas Maanteeameti büroos (61 eurot) või siis e-teeninduses (48 eurot).

Maanteeameti büroosse võib ostjana minna üksi, võttes kaasa ostu-müügilepingu. E-teeninduse kasutamiseks ei pea aga isegi kodust välja minema. Müüja peab sellisel juhul e-teeninduses algatama protsessi ehk kinnitama soovi teostada auto omanikuvahetus. Õnneks on kõik siiski lihtne ja kogu protsess toimub kiiresti. Tuleb algatada ostu-müügi toiming ja sisestada ostja andmed. Seejärel avaldus lihtsalt allkirjastada ja oodata, et ka teine lepingupool selle kinnitaks. Omanikuvahetuse toimingud tuleb teha 5 päevaga.

Autolaenu lepingu sõlmimine on aga reeglina eraldiseisev auto müüjast. Tavaliselt on autolaenu lepingu sõlmimiseks vajalik dokumentatsioon sama, mis tavalise väikelaenu puhul. Nõutav on isikusamasuse tuvastamine ja vajadusel maksevõime tõestamine läbi pangakonto väljavõtete. 

Kui autolaen võetakse auto tagatiseks sedades on vajalik ka auto turuväärtuse hindamisakt. Tagatisega autolaenu puhul on tavaliselt autolaenu intress madalam, samas tuleb leppida asjaoluga, et reeglina on laenusumma oluliselt väiksem kui ostetava auto turuväärtus ja puuduv osa tuleb katta laenusaaja omavahenditest.

Laenulepingu vormistamiseks vajalikud dokumendid on peamiselt isikut tõendav dokument, milleks sobib Eesti Vabariigi pass, välismaalase pass, ID-kaart, juhiluba või elamisluba. Eestis elamisluba või elamisõigus peavad kehtima esitamisest veel vähemalt 6 kuud. Isikut tõendavat dokumenti on vaja kasutada ka Maanteeametis.

Autolaenu taotlemise protsess

Kõik saab alguse loomulikult endale ostmiseks sobiva sõiduki leidmisest. Kui oled oma uue auto endale välja valinud ja selgub, et vajad selle ostmiseks täiendavat finantseeringut peaksid alustama valikut võimalike autolaenu pakkujate vahel.

Ära kindlasti torma valima kohe esimest ettejuhtuvat laenuandjat, vaid alati uuri erinevaid võimalusi, sest tingimused võivad olla väga erinevad ning kõik ei ole alati kinni ainult intressimäära suuruses.

Sinu taotlus vaadatakse laenuandja poolt enamasti läbi 30 minuti kuni ühe tööpäeva jooksul. Lepingu sõlmimiseks pead pöörduma lähimasse autolaenu laenuandja esindusse või tegema seda digitaalselt. 

Kui võtad autolaenu koos tagatisega siis pärast lepingu sõlmimist vormista sõiduk laenuandja nimele ja ennast sõiduki vastutavaks kasutajaks. Teavita autolaenu andnud ettevõtet seejärel dokumentide vormistamisest ja edasi tunne lihtsalt rõõmu juba oma uuest sõidukist!

Liikluskindlustuse poliisi vormistamine on kohustuslik pärast Maanteeametis registritoimingute tegemist (auto laenuandja nimele vormistamine). Kaskokindlustus ei ole kohustuslik.

Kuidas saada odavamat autolaenu?

Autolaenu pakkuja õige valimine on kriitilise tähtsusega, sest sellest sõltub milliseks kujunevad lisaks auto ostuhinnale juurde tasutavad täiendavad kulud (autolaenu intressid, lepingu sõlmimise tasud, teenustasud jne). Auto ostmine iseenesest on juba piisavalt kulukas, mistõttu peaks kindlasti mõtlema kuidas autolaenu saada nii odavalt kui võimalik. Parima otsuse tegemiseks tee kindlasti alljärgnevat: 

 • Võrdle kindlasti erinevaid autolaenu pakkujaid ja ära vali kohe esimest ettejuhtuvat. Lisaks intressimäärale peaksid kindlasti tähelepanu pöörama sellele, kas laen antakse ainult koos auto tagatiseks seadmisega või mitte. On mõistetav, et autolaen ilma tagatiseta on intressimäära osas ebasoodsam ja vastupidi. Kaalu kumb on Sinu jaoks olulisem, kas on olla auto täieõiguslik omanik või saada laenule soodsam intress. Siin ei ole ühest vastust või soovitust, sest see sõltub palju iga inimese konkreetsetest vajadustest auto kasutamisel.
 • Pööra kindlasti tähelepanu autolaenu lepingu sõlmimisega seotud kuludele. Uuri välja millised on autolaenu lepinguga kaasnevad täiendavad kulud (lepingu sõlmimise teenustasu). Oluline on kindlasti ka teada, kas autolaenu ennetähtaegse tagastamisega kaasnevad leppetrahvid. Lepingu sõlmimisel ei pruugi see väga oluline tunduda, kuid kui mingil hetkel võib Sul olla piisavalt vabu vahendeid, et laen varem tagasi maksta, siis on oluline, et sellega ei kaasneks täiendavaid kulusid.
 • Ära karda juba peale autolaenu võtmist laenuandjat vahetada. Laenu ennetähtaegse lõpetamise tingimused on olulised juba kasvõi sellepärast, et tihti on mõistlik juba võetud autolaen refinantseerida mõne teise autolaenu pakkuja juures. Autolaenu pakkujatele annab kindlust see kui laenusaaja on suutnud juba mõnda aega laenu korrektselt teenindada. Kindlustunne aga tähendab sageli oluliselt soodsamat intressimäära. Seega juba mõne kuu jooksul peale autolaenu võtmist võid mõne teise autolaenu pakkuja poolt saada oluliselt soodsama intressiga laenu pakkumise. Või isegi saada soodsama pakkumise vana laenuandja käest, kes on laenuga seotud riske allapoole toonud.
 • Mida lühemaks perioodiks laenu võtad, seda soodsam see on. Autolaenu tagasimakse graafiku sõlmimisel tuleb arvestada kahe erineva asjaoluga. Esiteks, mida lühem on laenu tagasimakse periood, seda väiksem on laenuga kaasnev intressikulu. Samas, mida lühem graafik teha, seda suurem on iga üksik laenu osamakse. Ühelt poolt peaksid seega autolaenu tagasimaksete graafiku tegema nii lühikese kui võimalik, aga teiselt poolt pead realistlikult hindama oma tagasimakse võimet. Parem on siiski jätta endale mõistlik varu, mille puhul pole laenu tasumisega raskusi. Kindlasti ei ole aga ka mõistlik graafikut venitada liiga pikaks.

Mõtle eeltoodud soovitused rahulikult läbi ja vajadusel pea nõu finantskonsultandiga. Mida konkreetsem ja läbimõeldum on tegevuskava, seda soodsam on lõppkokkuvõttes kogu autolaen.

Erinevused autolaenu ja liisingu vahel

Peamine erinevus autolaenu ja liisingu vahel on see, et autolaenu puhul ei ole vaja teha sissemaksu samas kui liisingu puhul on see nõutud. Samas räägib autolaenu kahjuks asjaolu, et sellel on kõrgem intress, mis muudab laenu osamakse selle võrra kallimaks. Auto liisimiseks on tavaliselt vaja vähemalt 10% suurust omaosalust.

Teine suurem erinevus on selles, kes saab auto omanikuks. Liisingu puhul on sõiduki omanik liisinguperioodi lõppemiseni pank (või mõni muu laenuandja), aga autolaenu puhul on selleks laenusaaja. Arvestades 10% suurust sissemakset siis erinevus tekib kindlasti ka kuumakse suuruses ja mida pikem on autolaenu tagasimakse tähtaeg, seda suurem erinevus rahaliselt sellega kaasneb.

Kokkuvõtlikult ongi valiku küsimus selles, et kas laenusaaja soovib kindlasti jääda kogu laenuperioodi lõpuni auto omanikuks (mõningal juhul on see vältimatu) ning kas tal on liisingu kasutamiseks olemas vahendid sissemakse tegemiseks. Juhul kui 10% sissemakse on olemas ja auto omanikuks olemine pole kriitiline tuleks igal juhul eelistada autoliisingu võimalust.

Kui aga igakuine osamakse ja intressiprotsent pole nii olulised, siis on autolaenu eelis ka see, et autolaenu puhul pole oluline auto vanus ja selle mark. See võib tulla kasuks, siis kui kavas on soetada vanem auto. Liisingu puhul ei tohi auto vanus olla tavaliselt rohkem kui 13 aastat.

Kohe auto omanikuks saamisel pole piiranguid, mida liisingu puhul liisinguandja võib seada. Näiteks võivad selleks olla erinevad piirangud auto kasutamiseks, millest tavalisem on läbisõidupiirang.

Autolaenu kasutamisel on sellega võimalik tasuda ka muid lisakulusid. Auto ostuhind pole ainus väljaminek ja sellega ette arvestades on võimalik autolaenuga tasuda ka näiteks auto registreerimine, autoremont ja/või rehvide soetamise kulu.

Mis juhtub kui sa ei suuda autolaenu tasuda?

Autolaenu nii nagu iga teise laenu puhul peaksid raskuste tekkimisel kindlasti esimese sammuna võtma laenuandjaga ühendust ja nendest probleemidest laenuandjat teavitama. Meil kõigil võib elus ette tulla ajutisi olukordi, mis võivad olla tihti meist endast ka sõltumatud ja laenuandjad on enamasti valmis klientidele vastu tulema selleks, et laenu teenindamisega probleeme vältida. Näiteks on vajadusel võimalik taotleda ka autolaenu maksepuhkust, mille pikkuse ja tingimused määrab laenuandja Sinu vajadusi ja võimalusi arvesse võttes.

Kui juhtub, et mõni Sinu autolaenu osamakse ei ole maksepäevaks tasutud saadab laenusaaja reeglina Sulle kas meeldetuletuse makse tasumiseks või võtab Sinuga ise otse ühendust. Kahjuks tuleb igasugused kulud ja viivised, mis kaasnevad maksega hilinemisega, tasuda vastavalt laenuandja hinnakirjale.

Tagatisega autolaenu puhul riskeerid sellega, et jääd autost lihtsalt ilma, sest autolaenu väljastaja pöörab tagatise täitmisele, et katta auto müügist saadud rahaga laenukohustust. Isegi kui auto ei ole autolaenu tagatiseks seatud võib võlgnevusse jäämine tähendada tõsiseid probleeme, sest laenuandja kasutab kõiki seadusest tulenevaid võimalusi antud laenu sissenõudmiseks ja tihti on osamaksega hilinemine lepingujärgselt piisav põhjus, et kogu laenukohustus muutuks koheselt sissenõutavaks. Seega võib paarisaja euro suuruse osamaksega hilinemine tähendada kiiresti hoopis tuhandete eurode suurust kohustust. 

Eelneva jutu lühike kokkuvõte on see, et osamaksete tasumisega tekkinud raskuste eest põgenemine ja pea liiva alla peitmine on kõige suurem viga, mida selles olukorras annab teha. Suhtlus laenuandjaga ja soov probleeme lahendada on parim võimalik tee jõuda lahendusele, kus "hundid on söönud ja lambad on terved". Samuti on õige autolaenu pakkuja valik tihti oluline, et tulevikus raskusi edukamalt lahendada. Näiteks mõned laenuandjad võimaldavad maksepuhkust ja teised mitte.

Kokkuvõte

Autolaenust mõeldakse tihti kui tavalisest väikelaenust ja kui autot laenule tagatiseks ei seata võib seda väikelaenuga võrrelda küll, sest laenutingimused on tihti väga sarnased. Klassikalises mõttes on autolaen aga laenukohustus, mille täitmise tagamiseks on soetatud auto tagatisena ja seetõttu on ka laenutingimused märksa soodsamad. 

Kui väikelaenu puhul algavad intressid 18-20% aastast, siis autolaenu puhul võib intressimäär olla ka kuni 10% sellest soodsam. Kuivõrd erinevaid laenupakkujaid on palju tuleks enne laenu võtmist ja konkreetse laenuandja välja valimist teha mõningast eeltööd, mis aitaks valida kõige soodsama autolaenu.

Kõige soodsam ei tähenda tihti ainult kõige madalama intressiga pakkujat, sest autolaenu võtmisel tuleb kindlasti arvestada ka kõigi muude kuludega. Näiteks sellega, kas lepingule rakenduvad teenustasud ja mis on ennetähtaegse autolaenu tasumisega seotud kulud.

Meie lehel toodud võrdlused erinevatest autolaenu pakkujatest ja nende lepingutingimustes on suurepärane koht, kust alustada. Võrdle erinevaid pakkujaid ühest kohast ja säästa sellega nii aega kui ka raha. Meie tehtud eeltöö võib Sinu jaoks tähendada lõpuks sadade või isegi tuhandete eurode säästmist ja me mõtleme alati sellele, et leiaksid just enda jaoks parima võimaliku variandi, kust auto ostmiseks vajalikku finantseeringut saada.