Eesti parimad kiirlaenud 2021. aasta juunis

2021-06-02, 11:03

Kiirlaenud on üks populaarsemaid laenutooteid turul, kuid paljude jaoks ka üks keerulisemalt mõistetavaid. Levib palju emoftsioonidel põhinevat informatsiooni, mis kas kiidab kiirlaenu võtmist taevani või neab seda maapõhja. Rahuliku lähenemise korral on aga lihtne mõista, et kiirlaenudel on oma kindel koht laenuturul ning tegemist on spetsiifilise laenuga, mille tark kasutamine nõuab eelkõige mõistmist sellest kellele ja millal kiirlaenud on mõeldud.

Baltic Times aitab erinevaid kiirlaenusid omavahel võrrelda, toob selgust sellesse, millist kiirlaenu on kõige targem valida, mida oma valiku juures silmas pidada, millistele tingimustele peab laenusaaja kiirlaenu taotlemise juures vastama ja millised dokumendid taotlemisel esitama ning millistele riskidele peaks kiirlaenu võtmisel tähelepanu pöörama. Kõik selleks, et aidata teil teha targem ja soodsam valik!

{li class="lenderlist-tablerow"} {div class="listitem-wrapper"} {div class="listitem-toprow"} {span class="listitem-header"}{/span} {figure class="listitem-logo"} {a href="#"} {img src="" alt=""} {/a} {/figure} {div class="listitem-rating listitem-rating-mobile"} {span class="listitem-rating-stars"}{/ul} {p class="listitem-rating-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-amount"} {span class="listitem-valuetitle"}Laenusumma{/span} {p class="listitem-amount-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-rent"} {span class="listitem-valuetitle"}Intress{/span} {p class="listitem-rent-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-loanperiod"} {span class="listitem-valuetitle"}Laenuperiood{/span} {p class="listitem-loanperiod-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-paymenttime"} {span class="listitem-valuetitle"}Väljamakse{/span} {p class="listitem-paymenttime-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-nonpayment-mobile"} {span class="listitem-valuetitle"}Maksehäiretega{/span} {p class="listitem-nonpayment-mobile-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-icons"}{/div} {div class="listitem-apply listitem-apply-desktop"} {a href="#" class="listitem-button" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"}{/a} {/div} {/div} {div class="listitem-btmrow"} {div class="listitem-rating"} {ul class="listitem-rating-stars"} {/ul} {p class="listitem-rating-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-footnote"} {/div} {div class="listitem-apply listitem-apply-mobile"} {a href="#" class="listitem-button" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"}{/a} {/div} {div class="listitem-readmore listitem-readmore-mobile"} {a href="#" class="listitem-readmore-link"}Mindre information{/a} {/div} {/div} {/div} {div class="listitem-details"} {div class="listitem-details-wrapper"} {div class="listitem-details-actions"}{/div} {div class="listitem-description listitem-description-padding"} {/div} {div class="listitem-readmore listitem-readmore-center listitem-readmore-padding"} {a href="#" class="listitem-readmore-link"}Mindre information{/a} {/div} {/div} {/div} {div class="listitem-corner"}{/div} {/li}{svg class="listitem-banner" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" width="105.094" height="83.094" viewBox="0 0 105.094 83.094"} {defs} {linearGradient id="a" gradientTransform="rotate(45)"} {stop offset="0%" stop-color="rgba(0,0,0,0)"}{/stop} {stop offset="50%" stop-color="rgba(0,0,0,0)"}{/stop}{stop offset="100%" stop-color="rgba(0,0,0,.3)"}{/stop} {/linearGradient} {/defs} {path class="listitem-banner-bend" d="M0 77.094h4v6z" fill-rule="evenodd" fill="[fill]"}{/path} {path class="listitem-banner-flag" d="M105.081 18.186L0 79.094v-24l94.58-55.1.3 12.529z" fill-rule="evenodd" fill="[fill]"}{/path} {path class="listitem-banner-flag-shadow" fill="url(#a)" d="M281.081 850.092L176 911v-24l94.58-55.1.3 12.529z" transform="translate(-176 -831.906)"}{/path} {text class="listitem-banner-text" transform="rotate(-30 106.229 -70.683)" font-size="12" fill="[textcolor]" text-anchor="middle"}{/text} {/svg}

Mis on kiirlaen?

Kiirlaen on laen, mida iseloomustavad laenu väljastamise protsessi kiirus, lühikesed laenu tagastamise tähtajad ja keskmisest väiksemad laenusummad. Kiiret laenu väljastamise aega võimaldavad tänapäeval levinud elektroonilised kanalid ja mobiiltelefonid. Seetõttu on see oma olemuselt üsna uus laenutoode maailmas, mis on tuntust ja populaarsust kogunud viimased kümmekond aastat. 

Tihti arvatakse, et kiirlaen ja sms-laen on üks ja sama laenuliik, kuid tegelikult ei võeta enam enamasti SMS tekstisõnumi saatmise teel ja paljud kiirlaene väljastavad ettevõtted seda võimalust enam üldse ei pakugi. Enamasti käib kiirlaenu taotlemine läbi internetikeskkonna taotlust esitades.

Miks on oluline erinevaid kiirlaenusid võrrelda?

Alati tasub enne kiirlaenu võtmist otsida ja võrrelda erinevate laenupakkujate tingimusi. Näiteks on tihti võimalik esimest kiirlaenu saada täiesti tasuta (ilma intressi maksmata) või sümboolse tasu eest (1 euro). 

Lisaks soodsale intressile on aga võrdlemisel olulised paljud muud kriteeriumid. Näiteks, millised on vajadusel laenu maksetähtaja pikendamise võimalused, millistest pankades teostab laenuandja väljamakseid, kui suur on maksimaalne laenulimiit jne. Ühesõnaga tuleks kõiki erinevaid laenutingimusi enne kiirlaenu võtmist siiski silmas pidada ehkki kahtlemata kõige olulisem neist tingimustest on intressimäär.

Mis on kiirlaenude võrdlemisel kõige olulisemad kriteeriumid?

Vaatame alljärgnevalt lähemalt, millised on kõige olulisemad tingimused, mida kiirlaenude võrdlemisel tuleks silmas pidada.

Intressimäärad

Intressimäärad näitavad kui palju tuleb laenuandjale laenu kasutamise tähtaja möödumisel lisaks laenatud põhisummale maksta lisaks veel ka intresse. Tegelikult tuleks alati meeles pidada, et võrdlema peaks erinevate kiirlaenu andjate puhul krediidi kulukuse määra. See näitab laenu reaalset kogukulu aastas. Seda kuvatakse nagu intressi samuti protsendina ja mida madalam on see protsent, seda soodsam on ka laen. Intressimäära puhul näidatakse seda sageli protsendina laenusummast ja see number on jäetud aasta baasile viimata. Krediidi kulukuse määr peegeldab laenu "hinda" selles mõttes märksa täpsemalt.

Kui suur on maksimaalne laenulimiit

Maksimaalsele laenulimiidile tähelepanu pööramine on oluline siis, kui päris täpselt ei ole teada palju kiirlaenu on vaja kasutada. Laenulimiit annab võimaluse paindlikumalt kiirlaenu võtta ja vähem laenates säästa tasutavate intresside kulude pealt. Esmalt võib taotleda kiirlaenu pakkuvast ettevõttest küll suuremat laenulimiiti, aga kasutada sellest väiksemat osa. Kui selgub, et laenuvajadus on siiski suurem võib kiirlaenu laenulimiidi piires juurde võtta, ilma et peaks laenutaotluse menetlust uuesti läbi käima. 

Laenuperioodi pikkus

Mida lühem on laenuperiood, seda väiksem on kiirlaenu kasutamise pealt tasutav intress. See aga ei tähenda seda, et alati oleks mõistlik võtta laenu nii lühikeseks perioodiks kui võimalik. Oluline on võimalikult täpselt hinnata oma võimalusi kiirlaenu tagastamiseks, sest laenuperioodi pikendamine on kindlasti kulukam kui algselt pikema laenuperioodi määramine. 

Seega esmasel kiirlaenu võtmisel peaks laenuperioodiks määrama kuupäeva millal “ma kindlalt tean, et suudan laenu tagastada”, mitte kuupäeva millal “ma loodan, et suudan siis laenu tagastada” ja eelistama neid kiirlaenu väljastavaid ettevõtteid, kes võimaldavad täpsemalt laenu tagastamise kuupäeva määrata.

Millised on laenu ennetähtaegselt tagastamise tingimused?

Laenuperioodi pikkusega seoses on oluline jälgida ka seda, millised on laenu ennetähtaegse tagastamise tingimused. Osad laenuandjad võimaldavad ennetähtaegse laenu tagastamisega vähendada intressikulusid, teised aga soovivad, et klient tasuks lepingu sõlmimisel laenuperioodi lõpptähtajaks kogunevad intressid sõltumata sellest, millal ta laenu enne tähtaja saabumist tagastas. Kahtlemata peaks eelistama paindlikumaid kiirlaenu pakkujaid, sest alati võib elus juhtuda, et tekib võimalus kiirlaen ka varem tagastada.

Kas kiirlaenu võtmisel kaasnevad lepingu sõlmimise tasud?

Üldiselt kiirlaenu pakkujad täiendavaid lepingu sõlmimise tasusid ei võta, sest nad katavad kõik oma kiirlaenu väljastamisega seotud kulud intressidega. Kindlasti tasub sellele siiski aga tähelepanu pöörata, sest alati on olemas erandeid ja lepingu väljastamise tingimused võivad ka ajas alati muutuda. 

Seega pööra alati täpselt tähelepanu selle, mis on sinu kiirlaenu võtmisega seotud kulud kokku. Mõnikord võid nii vältida olukorda, kus laenad küll näiliselt kõige soodsama intressiga kiirlaenu, aga lõpuks tasud laenu kõrvalkohustuste näol ikkagi rohkem kui mõne muu laenuandja juures oleksid seda teinud.

Kui kiiresti kiirlaen väljastatakse?

Nagu nimigi ütleb siis kiirlaenu üks kõige olulisemaid omadusi on selle kiirus. Jõupingutusi laenu kiireks väljastamiseks peaksid tegema mõlemad kiirlaenu osapooled. Ühelt poolt peaks kiirlaenu pakkuvad ettevõtted hoolitsema selle eest laenu taotlemise protsess oleks võimalikult kiire ja laenu väljastamine kliendi kontole toimuks kohe peale positiivse laenuotsuse tegemist. 

Teiselt poolt on väga palju, mida klient saab ise ka ära teha. Alati on näiteks kiirlaenu taotlemisel mõistlik esitada laenu vastuvõtmiseks pangakonto pangas, kus arveldusarve on olemas ka kiirlaenu väljastajal. Pangasiseselt liiguvad ülekanded mõne hetkega, samas kui isegi riigisisesed pangaülekanded võivad võtta tunde. Nädalavahetusel võib see protsess võtta ka päevasid ja näiteks võib nii juba laupäeval kiirlaenu pakkuja poolt sooritatud makse laekuda kliendi pangakontole alles esmaspäeva hommikul.

Kui sa oled eelnevalt toodud kriteeriumid enne kiirlaenu taotluse esitamist läbi kaalunud ja teinud nende osas targa valiku, võid olla üsna veendunud, et kogu protsess kiirlaenu taotlemise, kiirlaenu saamise ja kasutamise ning kiirlaenu tagastamise osas kulgeb meeldivalt.

Kiirlaenu kasutamise plussid ja miinused

Kiirlaenud on tihti negatiivse mainega, sest meedias räägitakse palju inimestest, kes on kiirlaenude kasutamisega sattunud rahalistesse raskustesse ja vähem nendest, kes on kiirlaenu võimalust kasutades saanud olulisel hetkel kiiresti olulist abi. Tasakaalustatult lähenedes toome siinkohal välja erinevad asjaolud, mis on kiirlaenude puhul plussideks ja miinusteks:

Kiirlaenu positiivsed omadused

  • kiirlaenu saab kätte väga kiiresti

  • kiirlaenu võib taotleda ja kätte saada ka nädalavahetusel
  • kiirlaenu saamiseks pole vaja kodust lahkuda
  • kiirlaenu saamiseks pole vaja tagatisi
  • puuduvad lepingu sõlmimise tasud
  • tihti võimalik saada kiirlaenu ka 0% intressiga.

Kiirlaenu negatiivsed omadused

  • kiirlaenu intress on kõrgem kui teistel laenutoodetel
  • kiirlaenu summad on madalad
  • arvestades, et kiirlaenu saamine on lihtne, võib tihti olla emotsionaalse laenamisega.
Laenamine üleüldiselt on tegevus, mida peaks põhjalikult kaaluma, sest raha laenamisega kaasnevad alati täiendavad kulud intresside näol. Seega kui laenu ei ole reaalselt vaja on selle laenu võtmine sõltumata laenuliigist alati ebamõistlik otsus. Kiirlaenud ise aga kindlasti rikastavad laenuturgu ja pakuvad inimestele täiendavat toodet laenuturul, mille kasutamine on paljudes olukordades ja paljude inimeste jaoks kõige sobivam lahendus.

Kas kiirlaenu saamine on võimalik kehtivate maksehäiretega?

Kui sul on Maksehäireregistris kehtivad maksehäired, siis kahjuks pole kiirlaenud võtmine võimalik. Uuesti laenamisele saad mõelda alles siis kui oled kõik võlad ära maksnud ja ühtegi aktiivset maksehäiret enam pole.

Tegelikult on kiirlaenu saamine raskendatud ka veel siis kui maksehäire likvideerimisest pole möödunud rohkem kui 6 kuud (mõnede kiirlaenu andjate puhul isegi 1 aasta). See kõik tähendab selgelt seda, et maksehäirete tekkimist on mõistlik igal juhul vältida. Usaldusväärsus ja maksejõulisus on alati kaks väga olulist kriteeriumit, mida laenuandjad jälgivad, ja nende kasvõi ajutine kaotamine on pikaajalise mõjuga.

Mida siis ikkagi teha kui on aktiivsed maksehäired, aga laenu võtmine on vältimatu. Üheks võimaluseks on sellisel juhul laenuandjale pakkuda laenusumma garanteerimiseks tagatisi. Kui tagatiste väärtus on piisavalt kõrge ja laenuandja hindab jooksvaid sissetulekuid piisavaks on tagatisega laenu saamine võimalik ka maksehäirete puhul. Paljud kiirlaenu väljastavad ettevõtted tegelevad ka tagatisega laenude väljastamisega.

Alternatiivid kiirlaenu võtmisele

Kiirlaenud ei ole laenuturul ainus laenutoode, aga on laenusaaja jaoks üks kallimaid. Seega tasuks alati kaaluda alternatiive kiirlaenu võtmisele.

Üheks selliseks on väikelaenud kommertspankadest, mida paljud pangad väljastavad ka ilma tagatiste esitamise vajaduseta. Protsess ise võtab lihtsalt kauem aega ja pangale tuleb samuti esitada tõendeid sissetulekute kohta (juhul kui need ei laeku samasse panka). Kui väikese laenusumma saamisega ei ole aga tuline kiire, võiks intressi kulude kokkuhoidmise nimel kaaluda kiirlaenu asemel väikelaenu võtmist.

Pangad väljastavad oma klientidele ka arvelduskrediiti, mis võimaldab oma arvelduskonto kasutamisega minna miinusesse. Miinuses oleva summa pealt arvestatakse intressi, kuid see intress on siiski väiksem kui kiirlaenude kasutamise eest tasutav intress. Arvelduskrediidiga sarnane toode on ka krediitkaart.

Lisaks tasub alati kaaluda tagatise eest pakutavaid laene (näiteks autolaen). Tagatise omamine aitab kindlasti tuua intressimäära allapoole, mis muudab lisatagatise olemasolul laenamise oluliselt soodsamaks.

Millistele tingimustele peab kiirlaenu saamiseks vastama?

Kiirlaenu saamise eeldused on kõigi kiirlaenu pakkujate puhul võrdlemisi sarnased. Kiirlaenu idee on ju see, et kiirlaen oleks kättesaadav ja kiiresti väljastatud, seega on laenu saamise tingimused tehtud lihtsaks ja selgeks. 

Laenu saamiseks peab klient olema vähemalt 18-aastane ja elama kas alaliselt Eestis või siis omama Eestis elamiseks elamisluba. Laenu andmisel vaadatakse üle sinu sissetulekud ning üheks oluliseks tingimuseks on igakuise püsiva sissetuleku olemasolu. Reeglina on selleks siis kas palk või pension. Ebastabiilselt laekuvaid summasid ja juhuslikke laekumisi sissetuleku allikana ei arvestada. Oma majandusliku seisu tõendamiseks pead sa kiirlaenu andjale esitama kõigi oma pangakontode viimase 6 kuu väljavõtte. Peale püsikulude (teised laenud, üürimaksed jne.) peab su sissetulekust piisama, et kiirlaenu teenindada.

Kiirlaenu pakkujad soovivad, et taotluse esitamisel oleks sul nende veebikeskkonnas avatud konto ja koos sellega kaasneb esmakordsel taotlemisel ka isikusamasuse tuvastamine. Tegemist on seadusest tuleneva nõudega ja see on mõeldud mõlema osapoole kaitseks. Laenuandja teab, et laenu väljastatakse just sellele isikule, kes nende juures laenu taotleb ja kliendid saavad olla kindlad, et keegi teine ei võta nende nimel laenu. Üldiselt tähendab protsess seda, et pead kiirlaenu pakkuja esinduses või nende koostööpartneri juures esitama ID-kaardi oma isiku tuvastamiseks. Protsess on ühekordne ja järgnevate kiirlaenude taotlemisel seda uuesti tegema ei pea. 

On oluline, et sul oleks isiklik pangakonto. Kellegi teise pangakontole kiirlaenu ei väljastata. 

Laenuotsuse menetlemisel teeb kiirlaenu pakkuja sinu kohta päringud Maksehäireregistrisse ja  laenu saamise eelduseks on, et sul pole aktiivseid maksehäireid. Kui sul on minevikus esinenud maksehäireid, siis jälgitakse ka seda, et sellest oleks piisav aeg möödunud (vähemalt 6 kuud). 

Need on peamised eeldused, aga erinevatel laenuandjatel võivad olla veel üksikuid erinõudmisi. Loe alati tingimusi enne laenu taotlemist ja võrdle erinevaid laenuandjaid omavahel.

Kiirlaenu taotluste menetlemise aeg

Kiirlaenu taotluse juures on laenuandja jaoks kõige olulisem veenduda selles, et taotlejaks on just see isik, kellele laenu väljastatakse ja samuti ka laenusaaja maksevõimes. 

Esmasel kiirlaenu taotlemisel tuleb seega läbida isikusamasuse tuvastamise protsess, mis võtab oma aja ja mille pikkus sõltub eelkõige laenutaotlejast. Teistkordsel laenamisel seda enam teha pole vaja ja laenutaotluse menetlemise protsessi aeg sellevõrra ei pikene.

Laenusaaja maksevõimes veendumiseks küsib kiirlaenu väljastav ettevõte esmakordsel laenamisel täiendavaid dokumente (6-kuu pangakontode väljavõtted). Nende läbivaatamine võib võtta täiendava aja. Teistkordsel laenamisel seda protsessi enam reeglina ei korrata ja jälgitakse ainult seda kas laenutaotlejal pole maksehäireid tekkinud. Maksehäirete olemasolu kontrollimine võtab mõned minutit.

Seega võib öelda, et esmakordselt kiirlaenu taotlemisel võib kogu protsess võtta aega vähemalt mõned tunnid, aga korduval kiirlaenu taotlemisel võib taotluse menetlemine olla ka vaid 10-20 minuti pikkune ja raha laekuda taotleja pangakontole juba vähem kui tunni aja jooksul.

Mida teha kui ma ei suuda kiirlaenu tasuda?

Juhul, kui sa oma kiirlaenu tagastamisega hilined, on laenuandjal õigus nõuda viivist vastavalt lepingus kehtestatud määrale. Võlgnevusse jäämine tähendab ka seda, et laenuandjal on õigus sinu kohta teha märge Maksehäireregistrisse. Maksehäired, aga takistavad juba ka sul edaspidi laenu saamist. Seega targem oleks alati laenu tagastamisega hilinemisest hoiduda.

Mida aga teha siis kui see ikka juhtub? Tavaliselt teame me siiski juba mõned päevad ette, et kiirlaenu tagastamine algselt kokkulepitud kuupäeval pole võimalik. Uuri laenuandjalt kas tagastamise tähtaega oleks võimalik pikendada. Sellega kaasnevad küll täiendavad kulud, kuid samas on see siiski soodsam kui tasuda viiviseid ja muid leppetrahve. 

Kui tähtaja pikendamine ei ole võimalik siis uuri, kas sul oleks võimalik laenukohustust refinantseerida. Kiirlaenu võtmine uue kiirlaenu tasumiseks ei ole väga hea mõte, aga kui sul on võimalus esmakordselt laenava kliendina saada intressita kiirlaenu, siis tasub seda võimalust kaaluda. Uusi kiirlaenude pakkujaid tuleb pidevalt juurde seega tasub alati uurida kas võimalused on laienenud.

Mõtle hoolikalt läbi kas sul ei oleks siiski võimalik raha kiirlaenu tagastamiseks leida. Uue kiirlaenu võtmise otsus tehakse sageli emotsionaalselt ja mugavusest, kuid mõnikord tuleb väikeste ebamugavustega leppida, et vältida veelgi suuremaid ebamugavusi tulevikus. Sõpradelt ja pereliikmetelt abi palumine ei ole emotsionaalselt meeldiv, aga tõelised sõbrad ja perekond aitavad sind tihti meelsamini kui sa seda oma peas endale ette kujutad.

Parim soovitus aga on see, et kiirlaenu tagastamisega seotud raskuste eest pole kunagi mõistlik põgeneda või neid lihtsalt ignoreerida. Tegemist on veereva lumepalliga, mis lihtsalt kasvab suuremaks.

Korduma kippuvad küsimused kiirlaenude kohta

Vaatame mõningaid kõige enam levinumaid küsimusi kiirlaenude kohta ja anname neile ka vastused:
Kui sul tekib muid spetsiifilisi küsimusi on alati mõistlik nendele vastuse leidmiseks võtta ühendust laenuandjaga. Saad seda mugavalt teha nende veebikeskkonnas otsevestluse kaudu, e-kirja saates või siis telefoni teel ühendust võttes.

Kokkuvõte kiirlaenudest

Kiirlaenud võivad olla head lahendused teatud olukordades, kui sul on raha vaja tõesti väga kiiresti ning vajad pisikeste rahamurede lahendamiseks väikest summat.

Unustada aga ei tohiks kiirlaenude suhteliselt suurt kulukust. Eestis pakuvad päris paljud kiirlaenu pakkujad esimest kiirlaenu kas täiesti tasuta või sümboolse tasu eest. Seetõttu on otstarbekas kiirlaenu vajaduse korral esmalt kasutada seda võimalust. Kui kunagi tulevikus peaks uuesti tekkima kiirlaenu võtmise vajadus võib pöörduda uue laenuandja poole, kes samuti on pakkumas uutele klientidele esimese kiirlaenu sooduspakkumist. Jah, see kõik tähendab täiendavat ajakulu, kuid intresside pealt kokkuhoid on seda väärt. 

Erinevate kiirlaenu pakkujate teenuse kasutamine annab sulle kindlasti ka hea kogemuse sellest, mida suhtlus selle ettevõttega tähendab, kui sõbralikud ja vastutulelikud on nad oma klientidele ja millised on kiirlaenu saamise ja kasutamise juures täpsemad tingimused. Korduval kiirlaenude kasutamisel tulevikus võib sellest kogemusest palju abi olla. 

Kiirlaen ise ei ole võlaprobleemide tekitaja. Pigem on selleks ikka läbimõtlemata otsused kiirlaenu võtmisel. Veelkord rõhutame, et iga laenukohustuse puhul tuleb otsus hoolikalt läbi mõelda ja mitte kunagi ei tohiks teha emotsionaalseid otsuseid. Küsi endalt, et kas sul on tõesti seda uut telefoni vaja kohe täna või kas ma pean täna selle soojamaareisi broneerima. Mõnikord on vastus jah (näiteks on kohe lõppemas sooduskampaania), aga tihti on ka mõistlikum lihtsalt oodata aega, millal on oma enda vahenditest võimalik see ost sooritada.

Võrdle alati erinevaid kiirlaenude pakkujaid ja kasuta selleks Baltic Times veebilehte. Oleme siin selleks, et aidata sul teha parim võimalikest laenuotsustest.