Parimad refinantsieerimislaenud

2021-06-21, 17:07

Laenude refinantseerimine on üsna levinud viis kuidas vähendada oma laenukulusid. Aja jooksul kogunevad inimestele ikka erinevatest kohtadest võetud laenud erinevatel otstarvetel. Mida rohkem laenusid on, seda keerulisem on neid hallata ja tihti on osad neist laenudest ka üsna kõrge intressimääraga. Kõik see võib tekitada asjatut peavalu laenude maksekuupäevade meeles pidamisel ning mõnikord ka raskusi laenude teenindamisel. 

Sellistel juhtudel on otstarbekas kõik erinevad laenud kokku liita ja refinantseerida neid ühe krediidandja juures madalama intressiga. 

Anname sellel lehel soovitusi, milliste krediidiandjate juures laenusid refinantseerida ning mida peaksid teadma enne seda, kui asud võlgade koondamist tegema. Vaatame ka kõiki refinantseerimisega seotud võimalikke kulusid ja kuidas neid minimiseerida. Esmalt aga heidame pilgu peale krediidiasutuste nimekirjale, kus pakutakse laenude refinantseerimisel kõige soodsamaid tingimusi ning kus on kõige kasulikum oma laenud refinantseerida.

Parimad refinantseerimise pakkumised

{li class="lenderlist-tablerow"} {div class="listitem-wrapper"} {div class="listitem-toprow"} {span class="listitem-header"}{/span} {figure class="listitem-logo"} {a href="#"} {img src="" alt=""} {/a} {/figure} {div class="listitem-rating listitem-rating-mobile"} {span class="listitem-rating-stars"}{/ul} {p class="listitem-rating-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-amount"} {span class="listitem-valuetitle"}Laenusumma{/span} {p class="listitem-amount-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-rent"} {span class="listitem-valuetitle"}Intress{/span} {p class="listitem-rent-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-loanperiod"} {span class="listitem-valuetitle"}Laenuperiood{/span} {p class="listitem-loanperiod-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-paymenttime"} {span class="listitem-valuetitle"}Väljamakse{/span} {p class="listitem-paymenttime-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-nonpayment-mobile"} {span class="listitem-valuetitle"}Maksehäiretega{/span} {p class="listitem-nonpayment-mobile-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-icons"}{/div} {div class="listitem-apply listitem-apply-desktop"} {a href="#" class="listitem-button" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"}{/a} {/div} {/div} {div class="listitem-btmrow"} {div class="listitem-rating"} {ul class="listitem-rating-stars"} {/ul} {p class="listitem-rating-text"}{/p} {/div} {div class="listitem-footnote"} {/div} {div class="listitem-apply listitem-apply-mobile"} {a href="#" class="listitem-button" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"}{/a} {/div} {div class="listitem-readmore listitem-readmore-mobile"} {a href="#" class="listitem-readmore-link"}Mindre information{/a} {/div} {/div} {/div} {div class="listitem-details"} {div class="listitem-details-wrapper"} {div class="listitem-details-actions"}{/div} {div class="listitem-description listitem-description-padding"} {/div} {div class="listitem-readmore listitem-readmore-center listitem-readmore-padding"} {a href="#" class="listitem-readmore-link"}Mindre information{/a} {/div} {/div} {/div} {div class="listitem-corner"}{/div} {/li}{svg class="listitem-banner" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" width="105.094" height="83.094" viewBox="0 0 105.094 83.094"} {defs} {linearGradient id="a" gradientTransform="rotate(45)"} {stop offset="0%" stop-color="rgba(0,0,0,0)"}{/stop} {stop offset="50%" stop-color="rgba(0,0,0,0)"}{/stop}{stop offset="100%" stop-color="rgba(0,0,0,.3)"}{/stop} {/linearGradient} {/defs} {path class="listitem-banner-bend" d="M0 77.094h4v6z" fill-rule="evenodd" fill="[fill]"}{/path} {path class="listitem-banner-flag" d="M105.081 18.186L0 79.094v-24l94.58-55.1.3 12.529z" fill-rule="evenodd" fill="[fill]"}{/path} {path class="listitem-banner-flag-shadow" fill="url(#a)" d="M281.081 850.092L176 911v-24l94.58-55.1.3 12.529z" transform="translate(-176 -831.906)"}{/path} {text class="listitem-banner-text" transform="rotate(-30 106.229 -70.683)" font-size="12" fill="[textcolor]" text-anchor="middle"}{/text} {/svg}

Mis on laenude refinantseerimine ja kuidas see toimib?

Laenude refinantseerimine või võlgade refinantseerimine on juba võetud ning reeglina kulukama või kallima kuumaksega laenu või võla asendamine mõne teise laenuga, mis on oma intressikulude poolest soodsam.

Suurimaks laenude refinantseerimisega saadavaks plussiks on tavaliselt laenu kuumakse vähenemine võrreldes hetkel olemasoleva laenu või võlaga. See tagab laenude teenindamisel parema maksevõime ja aitab vältida kohustuste täitmata jätmisest või viivitamisest tulenevaid viiviseid, leppetrahve ning maksehäireid. Maksehäired aga iseenesest on midagi, mida laenusaajad peaksid igal juhul vältima.

Laenu peaks refinantseerima siis, kui olemasoleva laenu laenumakse on laenusaaja jaoks liiga suur ja eesmärk on igakuist laenumakset vähendada. Alustama peaks sellest, et koostada iseendale ülevaade, mis on praegust laenukohustuste puhul igakuine makse (nii põhiosa kui ka intress). Lisaks peaks teadma, mis on kehtivate laenude ennetähtaegse lõpetamisega seotud kulud ning kas nende kulude osas on võimalik krediidiandjalt saada soodsamaid tingimusi. 

Kui igakuine laenukohustuse summa ja ennetähtaegselt laenude lõpetamisega seotud kulud on teada peaks hindama realistlikult oma igakuist laenu tasumise võimet. See on oluline juhul kui lisaks võlgade refinantseerimisele on sooviks ka igakuist laenumakset vähendada. Realistlikult oma igakuiste maksete suuruse hindamine annab võimaluse vältida raskusi laenu teenindamisega. Pigem tasub seega oma võimet siin rohkem ala- kui ülehinnata.

Millal kaaluda refinantseerimist

Laene pole mõtet kunagi refinantseerida lihtsalt kõrgema intressimääraga, küll aga on seda mõnikord mõistlik teha vähemalt sama või madalama intressimääraga kui see võimaldab laenu tasumise perioodi näiteks märkimisväärselt pikendada ja koos sellega laenu igakuist makset vähendada. Alati on odavam vältida viiviseid ja leppetrahve ja püsida krediidiasutuste silmis maksejõulisena.

Lisaks on üheks kaalukaks argumendiks võlgade refinantseerimisel ka lihtsuse saavutamine. Juhul kui aja jooksul on erinevatest krediidiasutustest kogunenud mitmeid laene, mille osamaksete tasumise tähtaegasid ja maksetingimusi on ajakulukas ja ebamugav jälgida, on laenu refinantseerimine hea lahendus, et oma elu lihtsustada. 

Lihtsam on tasuda näiteks automaatse maksekorraldusega ühte laenu ühel kindlal kuupäeval, kui jälgida erinevates krediidiasutustes olevate laenude maksetähtaegasid ja mõelda mitu korda kuus sellele, kas laenu osamakseks on kontol olemas piisavalt vahendeid.

Mõnikord võib laenu refinantseerimise põhjuseks olla vajadus vabastada olemasoleva laenu tagatiseks olev ese (sõiduk, kinnisvara, käendus). Kui uus krediidiandja ei nõua laenule tagatist saab eseme laenu tagamisest vabastada ning vähendada nii enda riske või kasutada seda sama eset tagatisena mõne teise vajaliku laenu (näiteks kodulaen, autoliising vms) tagamiseks.

Laenude refinantseerimise puhul on üks kuldne reegel, mida peaks kindlasti alati jälgima: laenu või võla tagasimaksmiseks ei ole kunagi mõistlik võtta laenu mis on täpselt samat tüüpi. Ehk, et ei tohiks võtta kiirlaenu, et ära maksta teise kiirlaenu võlga või väikelaenu, et mõne teise väikelaenu laenumakseid tasuda. Seda ei ole mõtet teha just sellepärast, et sarnaste laenude tingimused on liialt sarnased ning sellisel tegevusel puudub igasugune majanduslik kasu.

Lähtuvalt võlgade refinantseerimisega kaasnevatest madalamatest kuludest, võib klient soovi korral uue laenu graafiku koostada hoopis selliselt, et laenu tagasimaksmine toimub kiirendatud tempos, seejuures säilitades kuumaksete suuruse olemasoleval tasemel. See võimaldab kogu laenukohustusest vabaneda kiiremini, mis võib teatud olukordades olla laenusaaja jaoks vajalik otsus.

Kas ma pean oma võlgade refinantseerimiseks vahetama panka?

Tihti küsitakse, et kas laenu refinantseerimiseks on vajalik vahetada ka oma panka. Sellele ei ole ühest vastust, sest erinevate krediidiasutuste tingimused laenu refinantseerimise juures on erinevad. Mõned võlgade refinantseerimist pakkuvad ettevõtted näiteks isegi ei tegele tavaliste pangateenuste pakkumisega, mistõttu ei nõua nad kodupanga vahetamist. 

Kui refinantseerimine teha aga kommertspangas on nende soov tavaliselt see, et kliendi palk hakkaks laekuma vastvasse kommertspanka. See loomulikult aga ei tähenda, et klient on sunnitud vanad pangakontod sulgema või nende kasutamise lõpetama. Lihtsalt mõlemal osapoolel on lihtsam ja mugavam kui uue laenu tagasimakseid sooritatakse ülekandetasusid vältides samast pangast.

Milliseid laene saab refinantseerida?

Lihtne vastus siin on, et refinantseerida tasub kõiki laene, mille puhul on laenud refinantseerimisel tulevikus madalama intressimääraga. Loomulikult on siin ilmselt küsimus selles, et teatud laenude puhul on võlgade refinantseerimisel suurem tõenäosus saavutada intressimäära langetamine.

Kindlasti tasub refinantseerida kiirlaene, väikelaene, autolaene ja krediitkaardi kohutusi. Nende laenude puhul on tavaliselt algselt määratud intressimäär keskmisest kõrgem ja refinantseerimine annab märgatava efekti. 

Kinnisvaralaenu refinantseerimine samas ei ole ilmselt väga mõttekas, sest kinnisvaralaenud on reeglina tagatud hüpoteegiga ja seetõttu on nende laenuintress suhteliselt madal ning sellest veel madalama intressiga laenu on laenuturult peaaegu võimatu leida. Isegi kui intressi osas saada mõningane väike soodustus tekib küsimus, et kas refinantseerimise protsessiga kaasnevad kulud (ajakulu, teenustasud jne) pole mitte suuremad kui intressikuludest saadav võit.

Refinantseerimisega seotud kulud

Laenude refinantseerimisega kaasnevad tavaliselt mõned täiendavad kulud. Vaatame alljärgnevalt neid lähemalt:

Refinantseeritavate laenude lõpetamise kulu

Laenude refinantseerimisega kaasnevad tavaliselt mõned täiendavad kulud. Vaatame alljärgnevalt neid lähemalt:

Esmased kulud

Isegi kui laenu refinantseerimiseni lõpuks ei jõuta kaasnevad kogu protsessiga teatud kulud. Üheks olulisemaks on ehk ajakulu. On aga ka otseseid kulusid, mis võivad laenu refinantseerimise protsessiga kaasneda. Tihti soovib võlgade refinantseerimisega tegelev ettevõte täpset ülevaadet kliendi kohustustest ja sissetulekutest ning kui refinantseeritava laenu katteks pakutakse ka tagatisi on vajalik nende väärtuse hindamine, mis võib samuti tähendada lisakulusid.

Muud teenustasud ja kulud (halduskulud)

Teatud juhtudel on enne refinantseerimise taotluse menetlusse võtmist nõutav laenutaotluse menetluskulude tasumine. Tegemist ei ole küll suure summaga, aga kui lõpuks võlgade refinantseerimisest asja ei saa on tegemist ikkagi kuluga, mida tuleb uue krediidandja juures uuesti teha.

Võimalikud riskid

Laenude refinantseerimisega kaasnevad siiski ka mõned ohud. Näiteks mõned laenuandjad nõuavad laenuvõtjalt leppetrahve või hüvitist laenu refinantseerimisega seotud eelneva laenu ennetähtaegse tagastamise korral. Vastavalt Eestis kehtivale võlaõigusseadusele on krediidiandjal õigus nõuda ennetähtaegselt tagastatud summast maksimaalselt kuni 1% suurust hüvitist, kui laen makstakse tagasi lepingus kokkulepitud tähtajast rohkem kui 1 aasta varem või maksimaalselt 0,5%, kui laen makstakse tagasi lepingus kokkulepitud tähtajast vähem kui 1 aasta varem. 

Kindlasti tuleb meeles pidada, et refinantseerimine on mõistlik ainult siis, kui nimetatud leppetrahvide summad ei ületa laenu refinantseerimisega kaasnevat kulude kokkuhoidu. Teisisõnu tähelepanu ei tohi pöörata ainult intresside vähendamise pealt saadavale võidule.

Kui refinantseerimiseks võetav laen on pikema perioodiga kui refinantseeritavad laenud, pikeneb sellega ka laenu täitmise aeg. Esmapilgul võib tunduda, et laenu kuumakse küll väheneb ja seetõttu on tegemist soodsa laenu refinantseerimisega, kuid kui laenu tasumise tähtaeg on pikem võib sellest tulenevate täiendavate intressikulude tõttu olla kogu laenukulu isegi märksa suurem.

Laen, millega eelmised laenud refinantseeritakse on enamasti küll odavam, aga tegu on tihti ka suurema laenuga ning laenu taotlemine tasub kindlasti põhjalikult läbi mõelda. Vajadusel tasub alati konsulteerida ka finantsnõustajaga. Seda just seetõttu, et teatud tingimustel võib ühe suurema laenu võtmine majanduslikku seisukorda hoopis halvemaks muuta. Eriti siis, kui palk on vähenenud ning laenumaksed on üle jõu käimas.

Kui pere kaalub võlgade refinantseerimist igakuise kuumakse vähendamiseks, võib mõnel juhul positiivse otsuse saamiseks olla vajalik mõlema täiskasvanud pereliikme osalemine laenulepingu täitmisel näiteks käendajana. See tingimus annab laenuandjale kindluse, et laenajad on heade kavatsustega ning osalevad kohustuse täitmises võrdselt.

Tingimused ja nõutavad dokumendid

Dokumendid

Laenude refinantseerimine on vaadeldav ka kui eraldiseisvalt uue laenu võtmine. Tingimused ja nõutavad dokumendid on refinantseerimise puhul samad või väga sarnased.

Kõige olulisem on laenuandja jaoks veenduda laenaja maksejõulisuses ehk võimes refinantseeringuga võetud laenu teenindada. Seepärast nõutakse kindlasti andmeid sissetulekute kohta ja viimase 6 kuu pangakonto väljavõtet. 

Tihti on see võimalus ka laenusaaja jaoks saada soodsamaid tingimusi, sest aja jooksul võivad laenusaaja sissetulekud suureneda ja koos sellega paraneb laenu teenindamise võimekus. See omakorda vähendab riske laenuandja jaoks ja tähendab soodsamat intressimäära.

Kui laenude refinantseerimisel kasutatakse tagatist siis on laenuandjale vajalik esitada selle tagatise väärtust tõestavat dokumentatsiooni (kinnisvara hindamisakt).

Mõnikord on tingimuste ja nõutavate dokumentide mõttes mõistlikum oma laenud refinantseerida krediidiasutuses, kus ollakse juba klient või kust on võetud üks või mitu refinantseeritavatest laenudest. Juba laenusaajat tundev krediidiasutus omab suurt osa informatsioonist, mida laenusaaja jaoks uus krediidiasutus alles hakkab nõudma. See aitab säästa aega kui ka nende dokumentide esitamisega seotud kulusid.

Kokkuvõte laenude refinantseerimisest

Minevikus tehtud impulsiivne otsus laenu võtmiseks või puuduliku eeltöö tulemusena sõlmitud kallim laenuleping ei ole veel täielik katastroof. Igal laenajal on hiljem võimalik kaaluda juba olemasolevate laenude, järelmaksude, krediitkaardi võlgade ja liisingute refinantseerimist mõne teise või isegi sama krediidiandja poolt.

Laenude refinantseerimine aitab vähendada olemasolevate laenudega seotud kulusid, vabastada tagatiseks olevat eset, vähendada igakuist maksekoormust ning vajadusel koostada päris uut maksegraafikut. Tihti on laenude refinantseerimine otstarbekas ainult kasvõi selleks, et konsolideerida erinevad laenumaksed mugavalt üheks.

Laenude refinantseerimise juures tuleb lisaks intressikulude vähendamisele alati hinnata ka refinantseerimisega seotud kulusid ja riske. Tihti kaasneb juba olemasolevate lepingute lõpetamisega leppetrahv, mille tasumine muudaks võlgade refinantseerimise kas oluliselt vähem soodsaks või lausa kahjumlikuks otsuseks.

Siiski tasub refinantseerimist alati kaaluda. Ka siis kui otseselt laenu teenindamisega raskuseid ei ole. Mida madalam on intressikulu, seda rohkem on võimalik tasuda laenu põhiosa ja seeläbi lühendada laenu lõpptähtaega.